Α&Ε Μερκουρίου Μακαριάν
Εμπορική & Τεχνική
Μεθώνης 85 - 07,
T.K.: 185 45
Πειραιάς
Τηλ.: 210 4615946, 210 4615272
Fax: 210 4627044
e-mail: mmakarian@mmakarian.gr