Η εταιρία Α&Ε Μερ. Μακαριάν Ο.Ε. συνεχίζει το έργο της "ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΑΝ & ΣΙΑ" που ήταν και ο ιδρυτής και πρωτοπόρος το 1960 στην Ελλάδα στην επισκευή των συστημάτων ανάφλεξης πετρελαίου (fuel injection systems).
Από το 2000 η εταιρία επεκτείνεται σε νέες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και συνεχίζει την πείρα και τη γνώση 45 ετών με συνέπεια στον χώρο της Ναυτιλίας.
Στόχος της να πετύχει το καλύτερο δυνατό σε ό,τι αφορά την μηχανή του πλοίου, στις αντλίες και τα μπεκ.
Η προτίμησης της εταιρίας από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές και βιομηχανικές εταιρίες στον Ελλαδικό χώρο, αποτελεί εγγύηση και την ωθεί σε αναζήτηση νέων μεθόδων και τεχνικών .