Μηχανήματα BOSCH
Η 45ετής μας και συνεργασία μας με την BOSCH HELLAS είναι η απόλυτη λύση σε όποιο πρόβλημα στον έλεγχο και επισκευή αντλιών.
Ρύθμιση και επισκευή αντλιών σύμφωνα με καρτέλα ρυθμίσεων και ελέγχου κατασκευαστού (BOSCH - M.T.U. - ZEXEL)
Παράδοση αντλίας πάνω στο ογκομετρικό της BOSCH.

C.N.C. Okuma
Κατασκευή - Ανακατασκευή
Εμβόλων - Ακροφύσιων - Βαλβίδων και Εξαρτημάτων
Αντλιών και Καυστήρων στο σύγχρονο κέντρο C.N.C. Okuma Ιαπωνίας.
Κατασκευή εξαρτημάτων από τον χώρο της βιομηχανίας ή γενικότερα του πλοίου.